Thang nhôm Hoàng Huy
Thang nhôm Hoàng Huy
Thang nhôm Hoàng Huy
Thang nhôm Hoàng Huy
Thang nhôm Hoàng Huy
Thang nhôm Hoàng Huy
Thang nhôm Hoàng Huy
Thang nhôm Hoàng Huy
Thang nhôm Hoàng Huy
Thang nhôm Hoàng Huy
Thang nhôm Đánh giá bởi hơn 5600 khách hàng. Kết quả bình chọn: 9 10

Tin tức mới

Sản xuất khung xe đạp bằng tre

Sản xuất khung xe đạp bằng tre

Năm 2012, trong khó khăn chung của các làng nghề, làng nghề tre trúc Xuân Lai, huyện Gia Bình cũng gặp khó cho đầu ra của sản phẩm. Không ít cơ sở sản xuất tạm ngừng sản xuất chuyển sang công việc khác.

Dân New York chế xe đạp bằng tre

Dân New York chế xe đạp bằng tre

Xe đạp chạy đầy đường ở thành phố New York. Người thì đi làm, người thì tập thể dục, và có những người courrier, làm nghề chạy giấy tờ nhanh chóng, cho các doanh nghiệp.